• ارائه خدمات فني و تخصصي
  • نصب و راه اندازي و آموزش تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقاتي
  • ارائه خدمات بعد از فروش ( دوره گارانتي )
  • انجام کالیبراسیون
  • ارائه خدمات پشتيباني فني وتامين لوازم و قطعات یدکی
  • تعمير و بازسازي تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقاتي